Επειδή οι διάφορες αστήρικτες και ατεκμηρίωτες Υπουργικές Αποφάσεις για  απαγόρευση κυνηγίου, έχουν ακυρωθεί έπειτα από ενέργειες της ΚΣΕ και των άλλων Κυνηγετικών Οργανώσεων, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ εγκαταλείπουν την τακτική των Υπουργικών Αποφάσεων και εκδίδουν με το ίδιο περιεχόμενο Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία περιορίζεται το κυνήγι σε διάφορες περιοχές.

Κατά την προετοιμασία αυτών των Προεδρικών Διαταγμάτων, οι Υπηρεσίες του Περιβάλλοντος δεν συνεργάζονται καν ούτε με τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. Σ’ αυτή τη νέα τακτική που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη συνέχιση του κυνηγιού στις διάφορες περιοχές, η ΚΣΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να μην υπάρχουν εκ νέου απαγορεύσεις στις υφιστάμενες περιοχές.