Εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για να γίνει κάποιος κυνηγός, ο νέος κυνηγός αλλά και όλοι οι κυνηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν  κάποιους από τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς στον κυνηγότοπο, σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια, την επικοινωνία, την τήρηση των νόμων και τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Από αυτούς, άλλωστε, τους κανόνες εξαρτάται και το μέλλον του κυνηγιού στη χώρα μας.

Παρακάτω παρατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας θήρας, όπως και ορισμένοι από τους κανόνες ασφαλούς χρήσης του όπλου και της κυνηγετικής συμπεριφοράς προς τη φύση, το θήραμα, τους συναδέλφους κυνηγούς και τον εαυτό μας.