• Συμμετοχή σε δραστηριότητες της FACE
  • Παρεμβάσεις – γνώμες προς μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Παρουσιάσεις εργασιών της Κ.Σ.Ε. σε συνέδρια & ημερίδες  διεθνών οργανισμών
  • Κοινωνικό έργο Κ.Σ.Ε