Από   το   2005,   µε   την   επιστημονική   καθοδήγηση   του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία µε το Μεσογειακό Ινστιτούτο  Διατήρησης της Θηραματικής και Άγριας Πανίδας (IMPCF) και το Ίδρυµα των Μεταναστευτικών Πτηνών της Δυτικής Παλαιαρκτικής (OMPO), ξεκίνησε ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα προγράµµατα στην Ευρώπη.

Ο στόχος του Προγράμματος είναι να προσδιοριστεί ο χρόνος μετανάστευσης των πουλιών, που διαχειμάζουν ή σταθμεύουν στη χώρα µας, από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους, καθώς και οι παράγοντες που επιδρούν σ’ αυτήν. Η γνώση της περιόδου μετανάστευσης, αποτελεί σήµερα προϋπόθεση για τον καθορισµό της κυνηγετικής περιόδου.

Αποτελεί ένα τεράστιας σημασίας πρόγραμμα το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει τα μεταναστευτικά πουλιά από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τη Μυτιλήνη μέχρι τον Αμβρακικό.

Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται σε 3 άξονες, και μελετάει τη φαινολογία της μετανάστευσης: (i) των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών, (ii) της μπεκάτσας, (iii) και των κιχλίδων (τσίχλες και κότσυφας)
Ο όρος «φαινολογία» αναφέρεται στην επιστήμη της εμφάνισης ή αλλιώς της παρουσίασης συγκεκριμένων γεγονότων. Πιο συγκεκριμένα η φαινολογία είναι η μελέτη η οποία καταγράφει τις χρονικές στιγμές της παρουσίασης των κυκλικών επαναλαμβανόμενων γεγονότων στη ζωή κάθε έμβιου οργανισμού.

Κατά συνέπεια, μελέτες φαινολογίας πραγματοποιούνται τόσο στα φυτά όσο και στα ζώα. Στα φυτά για παράδειγμα αφορούν τις χρονικές στιγμές εμφάνισης των πρώτων φύλλων, των πρώτων λουλουδιών, των τελευταίων λουλουδιών, των πρώτων φρούτων, της διασποράς των σπόρων, την αλλαγή χρώματος των φύλλων και άλλα. Στα ζώα η μελέτη της φαινολογίας αφορά τις χρονικές στιγμές της ζωής τους στις οποίες ζευγαρώνουν, κυοφορούν, γεννάνε, μεγαλώνουν τα μικρά τους, πέφτουν σε χειμερία νάρκη, ρίχνουν το φτέρωμά τους (πτερόρροια), και μεταξύ άλλων και το πολύ σημαντικό φαινόμενο της μετανάστευσης ειδικά για τα πτηνά.   

Για τα μεταναστευτικά πτηνά, ο χρόνος άφιξης στις περιοχές διαχείμασης, η διάρκεια διαχείμασης, ό χρόνος έναρξης της μετανάστευσης προς τις θέσεις φωλεοποίησης, ο χρόνος άφιξης στις περιοχές αναπαραγωγής, η καταμέτρηση του αριθμού των ατόμων του κάθε είδους και η καταγραφή των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες κλειδιά για την κατανόηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας, της επιβίωσης και της ευρωστίας των πληθυσμών τους.

Η συνδυαστική μελέτη όλων των παραπάνω γεγονότων συνθέτουν στο σύνολό τους την εικόνα της φαινολογίας της μετανάστευσης των πτηνών στο σύγχρονο κόσμο. Ειδικά την τελευταία δεκαετία, όπου η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει αλλαγές σε αρκετά σημεία της φαινολογίας της μετανάστευσης των πτηνών  όπως έχουν καταγραφεί από κορυφαίους επιστήμονες σε αρκετές επιστημονικές εργασίες, η ανάγκη της λεπτομερούς καταγραφής της φαινολογίας της μετανάστευσης των πτηνών είναι επιτακτική για την κατανόηση αυτού του πολύπλοκου φαινομένου, αλλά και για την πρόταση σωστών και ορθών διαχειριστικών μέτρων στην κάθε περίπτωση.