Στην Ελλάδα τα 5 είδη που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον του προγράμματος διέπονται από διαφορετικό καθεστώς παρουσίας στην Ελλάδα. Τα είδη αυτά είναι:

 • Κότσυφας (Tudrus merula): ενδημικό – διαχειμάζων - μεταναστευτικό
 • Κελαϊδότσιχλα (Turdus philomelos): μερικώς ενδημικό – διαχειμάζων – μεταναστευτικό
 • Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus): ενδημικό – διαχειμάζων – μεταναστευτικό
 • Γερακότσιχλα (Turdus pilaris): ενδημικό – μεταναστευτικό
 • Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus): διαχειμάζων – μεταναστευτικό

Για την παρακολούθηση της μετανάστευσης αυτών των 5 ειδών κιχλίδων χρησιμοποιείται μία μέθοδος η οποία έχει αξιολογηθεί και επικυρωθεί από το Γαλλικό Εθνικό Παρατηρητήριο Άγριας ζωής και των Ενδιαιτημάτων (ONFSH, 2004) και περιγράφεται ως η καταγραφή των φωνών του κότσυφα, της κελαηδότσιχλας και της κοκκινότσιχλας κατά τη διάρκεια των νυχτερινών μετακινήσεών τους.

Για το σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν 5 βιοακουστικοί σταθμοί (Τύπου Telinga Pro. Pip.4) πάνω στους βασικούς γνωστούς διαδρόμους μετανάστευσης στην Ελλάδα. Οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν όλα τα βράδια από τις 23:00 μ.μ. έως τις 3:00 π.μ. της επομένης από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου. Οι βιοακουστικοί σταθμοί τοποθετήθηκαν σε κατάλληλα σημεία ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα σύγχυσης με τα διαχειμάζοντα πουλιά και σε περιοχές με καλή ακουστική (μακριά από πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια κλπ). Οι ψηφιακές κασέτες καταγραφής απομαγνητοφωνήθηκαν από ειδικούς της άγριας πανίδας και τα στοιχεία που προέκυψαν μηχανογραφήθηκαν σε ειδικές φόρμες καταγραφής του IMPCF.

Στη συνέχεια τα δεδομένα που προκύπτουν από κάθε ώρα και νύχτα καταγραφής τροφοδοτούν μια βάση δεδομένων. Ο προσδιορισμός της χρονολογίας της προαναπαραγωγικής μετανάστευσης προκύπτει από τον αριθμό των καταγεγραμμένων φωνών ανά ώρα και νύχτα καθ’ όλη την περίοδο της μελέτης. Επίσης μπορεί να καθοριστεί η έναρξη της μετανάστευσης και τα διαφορετικά «pics» που εμφανίζονται διαδοχικά ανάλογα με την προέλευση των πουλιών.

Η επιλογή των θέσεων παρακολούθησης των κιχλίδων έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω αυστηρά κριτήρια:

 • Ζώνες οι οποίες είναι γνωστό ότι βρίσκονται στους μεταναστευτικούς διαδρόμους των τσιχλών και εάν είναι δυνατόν δεν διατηρούν διαχειμάζοντες πληθυσμούς.
 • Ο αριθμός των 5 βιοακουστικών σταθμών είναι ικανοποιητικός.
 • Με γεωγραφική κατανομή, όσο το δυνατόν πληρέστερη για την έκταση της Ελλάδας (περιοχές, διαπιστωμένοι μεταναστευτικοί διάδρομοι κλπ), με στόχο να προκύψουν αποτελέσματα εθνικής σημασίας. Οι θέσεις αυτές ήταν τοποθετημένες σε ένα άξονα «νοτιοδυτικό/βορειοανατολικό», κύριο άξονα της μετανάστευσης επιστροφής για να διακρίνουμε με σαφήνεια τις εσωτερικές μετακινήσεις από τις πραγματικές μεταναστευτικές κινήσεις. Για να  επιτευχθεί αυτό επιλέχθηκε με προσοχή το υψόμετρο, ώστε να μην γίνει σύγχυση με τις τοπικές μετακινήσεων «βουνό – κάμπος».
 • Για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων έγινε επιλογή θέσεων στις οποίες η διαχείμανση είναι μηδενική, ώστε να καταγραφούν οι πραγματικές κινήσεις μετανάστευσης των πτηνών. Μεταξύ αυτών των θέσεων ανήκουν: απόκρημνες ακτές και λόφοι γνωστοί για τα περάσματά τους.

Οι θέσεις τοποθέτησης των βιοακουστικών σταθμών που αναφέρθηκαν παραπάνω για την παρακολούθηση της μετανάστευσης των κιχλίδων στην Ελλάδα, με βάση τα έως τώρα γνωστά βιβλιογραφικά δεδομένα και τους γνωστούς διαδρόμους μετανάστευσης αυτών των ειδών στην Ελλάδα είναι οι εξής:

 • ΛΕΥΚΑΔΑ: Άκτιο
 • ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
 • ΑΤΤΙΚΗ: Καλέντζι Μαραθώνα
 • ΕΥΒΟΙΑ: Κύμη
 • ΕΥΒΟΙΑ: Δροσιά Χαλκίδας