Δυναμική παρουσία της Ελλάδας στις διεργασίες προετοιμασίας της FACE για τις επικείμενες αλλαγές στους πίνακες των Οδηγιών 79/409 και 92/43.

 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Οργανώσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας της Ε.Ε (FACE) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Η Ελλάδα μέσω της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας για άλλη μια φορά έδωσε το παρόν υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα των Ελλήνων κυνηγών και γενικότερα του ευρωπαϊκού νότου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ Νίκος Παπαδόδημας αφού εξέθεσε τη συστηματική δίωξη που αντιμετωπίζει καθημερινά η κυνηγετική δραστηριότητα στην Ελλάδα υπογράμμισε τα προβλήματα που θα προκύψουν για το κυνήγι, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, από μια αναμενόμενη δυσμενή, για το κυνήγι, αναθεώρηση των παραρτημάτων των Οδηγιών για τους οικοτόπους 92/43/EC και για τα πουλιά 79/409/ΕΟΚ η οποία πρόκειται να γίνει μελλοντικά. Σε μια τέτοια αναθεώρηση κινδυνεύουν να αφαιρεθούν θηρεύσιμα από τους πίνακες των ειδών που μπορεί να θηρεύονται σε κάθε κράτος μέλος και ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Στα πλαίσια αυτής της επικείμενης αναθεώρησης ο Πρόεδρος ζήτησε από την FACE να εστιάσει τις ενέργειες της στο πρόβλημα, και να το αντιμετωπίσει με την σοβαρότητα που του αρμόζει. Ιδιαίτερα για τις χώρες του Νότου όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την λειτουργία και τον συντονισμό της FACE, τόνισε ότι πρέπει να καταρτιστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα ενεργειών και να δοθούν προτεραιότητες σε συγκεκριμένα ζητήματα, μεταξύ αυτών ιδίως της αναθεώρησης των πινάκων. Οι προτεραιότητες αυτές, μετά από σχετική εισήγηση θα οριστούν το Διοικητικό Συμβουλίου της FACE.

Έδωσε έμφαση στο ζήτημα ότι οι ενέργειες τόσο της FACE όσο και των κρατών μελών της πρέπει να γίνονται μετά από προσεκτική επιλογή των στόχων και σχεδιασμό των σχετικών δράσεων.

Τέλος υπογράμμισε για άλλη μια φορά την υψηλή προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στο ζήτημα της αναθεώρησης των πινάκων των θηρευσίμων και στην προετοιμασία που πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε τελικά να εξαλείψουμε τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί για την κυνηγετική δραστηριότητα αυτή η διαδικασία.

Τέλος υπογράμμισε για άλλη μια φορά την ανάγκη να μη χάνονται οι δραστηριότητες του προσωπικού της FACE σε έναν τεράστιο αριθμό θεμάτων τα περισσότερα των οποίων λίγο έως καθόλου εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κυνηγών. Η FACE υπάρχει μόνο και μόνο για αυτόν το σκοπό. Την υπεράσπιση της κυνηγετικής δραστηριότητας με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό!