Αποτελεί πάγια πολιτική της Ορνιθολογικής, η συστηματική κινδυνολογία σχετικά με το κυνήγι και τους πληθυσμούς των πτηνών. Με ένα και μοναδικό στόχο: να προκαλέσει τη συνεχή εκπόνηση διαφόρων προγραμμάτων με πλουσιοπάροχες αποδοχές και να περιορίσει με τελική επιδίωξη την συνολική απαγόρευση του κυνηγιού των αποδημητικών.

Σχετικά με το Δελτίο Τύπου της Ορνιθολογικής (16-4-2013) παρατηρούμε τα εξής:

 

Αποτελεί πάγια πολιτική της Ορνιθολογικής, η συστηματική κινδυνολογία σχετικά με το κυνήγι και τους πληθυσμούς των πτηνών. Με ένα και μοναδικό στόχο: να προκαλέσει τη συνεχή εκπόνηση διαφόρων προγραμμάτων με πλουσιοπάροχες αποδοχές και να περιορίσει με τελική επιδίωξη την συνολική απαγόρευση του κυνηγιού των αποδημητικών.

Το βασικό της επιχείρημα, πάντοτε και για όλες τις περιπτώσεις, για όλες τις περιοχές, για όλα τα είδη, είναι η λαθροθηρία. Η οποία αποτελεί για την Ορνιθολογική την αιτία της όποιας μείωσης του πληθυσμού για οποιοδήποτε είδος. Τρανταχτό παράδειγμα συστηματικής αλλοίωσης της πραγματικότητας, αποτελεί ο αστείος ισχυρισμός που έχει προβληθεί από την Ορνιθολογική, ότι η παγκόσμια παρατηρούμενη μείωση της νανόχηνας είναι η λαθροθηρία. Και τούτο όταν επισήμως έχει γίνει αποδεκτό ότι για πολλά χρόνια στην Ελλάδα έχει παράνομα θηρευθεί μία και μόνο νανόχηνα!

Παραδείγματα τέτοιων εξωφρενικών ισχυρισμών για εκτεταμένη λαθροθηρία στην Ελλάδα, που οδηγεί σε δήθεν μείωση των πληθυσμών είναι πολλά. Π.χ. η Ορνιθολογική είχε δώσει, για τον συνολικό πληθυσμό της νησιώτικης πέρδικας, έναν αριθμό ο οποίος ήταν δύο φορές μικρότερος από τον αριθμό των θηρευθέντων ατόμων κατά την ίδια χρονική περίοδο!!

Στην έκδοση του «Πτηνά της Ευρώπης», για τον πληθυσμό της πετροπέρδικας, σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλαν μέλη της Ορνιθολογικής, αναφέρεται ως συνολικός πληθυσμός 7 – 13.000 ζευγάρια. Όμως τόσο στο επιστημονικό συνέδριο της Ισπανίας (2011), όσο και σε αντίστοιχο στο Bolzano της Ιταλίας (2011), αναγνωρίστηκε ως πληθυσμός της πετροπέρδικας, 120.000 ζευγάρια, που προέκυψε από ειδική επιστημονική μελέτη για το είδος, η οποία εκπονήθηκε από τις Κυνηγετικές μας Οργανώσεις. Σημαντικό είναι ότι τα συμπεράσματα της μελέτης μας, κρίθηκαν ως αξιόπιστα και δημοσιεύθηκαν, τόσο στο “Animal Biodiversity and Conservation”, όσο και στο «Τεχνική και Επιστημονική τεκμηρίωση για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα Πτηνά» που εξέδωσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανεπάρκεια των στοιχείων της Ορνιθολογικής οφείλεται στην έλλειψη συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας παρακολούθησης των πληθυσμών, που να αφορά στην συχνότητα των μετρήσεων, στους συγκεκριμένους βιότοπους, στην καταγραφή των φυσικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη των πληθυσμών, στις στατιστικές και μαθηματικές μεθόδους που οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, στις συγκεκριμένες περιόδους μελέτης που οφείλουν να είναι πολυετείς, κλπ, κλπ

Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, για την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος, η παρουσίαση της όποιας μεθοδολογίας ακολουθείται, στις όποιες μετρήσεις, από την Ορνιθολογική.

Στον αντίποδα της κινδυνολογίας βρίσκονται τα πραγματικά γεγονότα που παραθέτουμε παρακάτω.

Η παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην ύπαιθρο, επιτελεί, πέρα από κατασταλτικό, και ένα πολύ σοβαρό προληπτικό έργο κατά της λαθροθηρίας. Η αποτελεσματική πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα πάταξης της λαθροθηρίας, αποδεικνύεται από τη μείωση των παραβάσεων, η οποία επιτεύχθηκε με τη συνεχή παρουσία των Θηροφυλάκων στην ύπαιθρο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, αλλά όλο το χρόνο, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Κατά τα έντεκα τελευταία έτη λειτουργίας της, έχουν πραγματοποιηθεί 1.076.487 έλεγχοι σε όλη την Ελληνική επικράτεια και έχουν διαπιστωθεί 18.934 παραβάσεις. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας του έργου της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και η αρωγή της στην προσπάθεια της Πολιτείας για τον ίδιο σκοπό, έχει πολλές φορές αναφερθεί σε επίσημα έγγραφα.

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και πρέπει να επισημανθεί ότι η αποτελεσματικότητα της Θηροφυλακής και το έργο της, έχει αναγνωρισθεί και από το Birdlife International στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο (European Conference on Illegal Killing of Birds, Larnaca, Cyprus) για την παράνομη θανάτωση των πτηνών, όπου επισημαίνεται ότι: «Τα τελευταία 10 χρόνια η παράβαση της λαθροθηρίας, εκτός κυνηγετικής περιόδου, έχει μειωθεί σημαντικά στην Ελλάδα και εκτιμάται ότι σήμερα είναι μια παράβαση με Πολύ μικρή Ένταση.». Τι άλλο χρειάζεται για να σταματήσει επιτέλους η κινδυνολογία της λαθροθηρίας ως αιτία μείωσης των πληθυσμών;

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι κατά τα τελευταία δέκα χρόνια γίνεται ουσιώδης και αποτελεσματική προσπάθεια φύλαξης στις Νήσους Στροφάδες, κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης μετανάστευσης των αποδημητικών αποκλειστικά από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου, από τη μεριά των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Το γεγονός αυτό έχει αναγνωριστεί και από την ίδια την Ορνιθολογική με το 11/108/12-04-2011 έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Εδώ και χρόνια η φύλαξη στα Στροφάδια γίνεται πρωτίστως από την Γ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης και την συνδρομή σκαφών από το Λιμενικό. Τα τελευταία δύο έτη συμμετέχουν στις σημαντικές προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής στα Στροφάδια και οι επόπτες του Φορέα Διαχείρισης και άνδρες της Λιμενικής Αρχής. Οι προσπάθειες αυτές έχουν φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στα Στροφάδια». Η σημασία και η αναγνώριση του έργου της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων, αποδεικνύεται και από το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα: «Συντονισμός ενεργειών για πάταξη της λαθροθηρίας στις νήσους Στροφάδες», με το οποίο καλεί «τη Γ’ ΚΟΠ να συνδράμει με προσωπικό της, στο έργο των Δασικών Υπηρεσιών των Ν. Ηλείας και Κεφαλληνίας, για την αστυνόμευση του θηραματικού πλούτου των περιοχών αυτών, συνεργαζόμενη με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των Νομών αυτών», κάτι που δε συμβαίνει βέβαια και για την περίπτωση της Ορνιθολογικής, αφού το πραγματικό και ουσιαστικό έργο για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ισχνότατο. Είναι όμως πλούσιο σε αμειβόμενα προγράμματα και ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής δημιουργίας εντυπώσεων από την Ορνιθολογική, εντάσσεται και ο αναληθής και ανυπόστατος ισχυρισμός, ότι ο πληθυσμός των τρυγονιών στην Ελλάδα, έχει μειωθεί και μάλιστα, δήθεν μετρημένος, κατά 20%! Ποια συγκεκριμένη μελέτη, πότε και με ποια επιστημονική μεθοδολογία (αν υπάρχει!!!!) προέκυψαν τέτοιου είδους συμπεράσματα!!!!;

Συστηματικά, η Ορνιθολογική θέλει να αγνοεί ότι η πραγματική προστασία του περιβάλλοντος, περνάει μέσα από τη συνεργασία των σχετικών με το θέμα φορέων, όπως είναι κατεξοχήν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις. Αγνοεί, επίσης, συστηματικά, τη σχετική σαφέστατη θέση της Ευρωπαϊκής επιτροπής, η οποία εγγράφως συνιστά, με έμφαση, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη, σχετικά με την εκτίμηση των πληθυσμών, τα στοιχεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτό από τους αρμόδιους φορείς και την κοινωνία μας, ότι πραγματική φροντίδα για το περιβάλλον δεν αποτελεί η συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα, μέσα από τα οποία αμείβονται πλουσιοπάροχα οι διάφορες «οικολογικές» οργανώσεις. Κυρίως όταν αυτές, εκτός από τη δημιουργία εντυπώσεων, δεν έχουν ούτε αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία, ούτε έχουν να επιδείξουν έργο στην πράξη, δηλαδή έργα στη φύση, όπως κάνουν επί σειρά ετών, σε πολλά επίπεδα οι Κυνηγετικές Οργανώσεις με αποκλειστικούς και μοναδικούς πόρους την τσέπη των κυνηγών.

Έχουμε κατά καιρούς επισημάνει την ανάγκη συνεργασίας για την πραγματική και αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόταση μας αυτή δεν είχε συνέχεια από καμία Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Αναρωτιόμαστε γιατί; Όταν μάλιστα τέτοια συνεργασία επιβάλλεται επισήμως από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.