Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 1295/9-8-2013, ενημερώνει τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΚΑ και τους συλλόγους των Δασολόγων και των Δασοπόνων ότι η τροποποίηση του Άρθρου 55 του Ν. 4178/2013 – ΦΕΚ 174/8-8-2013 η οποία αποκλείει τους δασικούς υπαλλήλους ως αρμόδιους για την κατάσχεση και δήμευση των δασικών προϊόντων είναι λανθασμένη και ουδέποτε ζητήσαμε κάτι τέτοιο και χρειάζεται άμεση τροποποίηση.