Αποχώρησε η ΚΣΕ από το πρόγραμμα Life για τη Νανόχηνα εκφράζοντας ταυτόχρονα την έντονη διαμαρτυρία της, προς το ΥΠΕΚΑ, για τη συστηματική κατασυκοφάντηση των Κυνηγών και την παραπληροφόρηση. Η Ορνηθολογική Εταιρία προσπαθεί να αναδείξει την λαθροθηρία, στην περιοχή του Δέλτα του Έβρου, σε μείζον θέμα ενώ όλα τα υπάρχοντα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τέτοιο πρόβλημα δεν υφίσταται. Χρησιμοποιώντας αυτές τις αιτιάσεις ως αφορμή για ακόμα περισσότερους αδικαιολόγητους περιορισμούς στην κυνηγετική δραστηριότητα.

Σχετικό έγγραφο