Στις 15/1/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Θανάση Παφίλη, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψηφίου βουλευτή στη Β’ Αθήνας με αντιπροσωπεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας με επικεφαλής τον πρόεδρό της Ν. Παπαδόδημα, μετά από αίτημα της ΚΣΕ, στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στη Βουλή.
 
Στα ερωτήματα που τέθηκαν από την ΚΣΕ ο Θ. Παφίλης, αφού αναφέρθηκε στις γενικές θέσεις του ΚΚΕ που αφορούν στο κυνήγι σαν κοινωνική δραστηριότητα και στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, τις οποίες επανειλημμένα έχει προβάλει το ΚΚΕ, σημείωσε ότι το ΚΚΕ θεωρεί ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις επιτελούν σημαντικό έργο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ορθολογική διαχείρισή του, παρά το γεγονός της προώθησης της γενικότερης αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής από τις κυβερνήσεις και την ΕΕ.
 
Η θηροφυλακή επίσης επιτελεί σημαντικό έργο προς αυτή την κατεύθυνση, για την προστασία των θηραμάτων και κατά της λαθροθηρίας. 
Σημείωσε επίσης ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για τον περιορισμό των περιόδων θήρας ούτε για την αύξηση των απαγορευμένων στο κυνήγι περιοχών.