Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015, σε αίθουσα που θα γνωστοποιηθεί σύντομα.

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κ.Σ.Ε. εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, ώρα 16:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ