ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(έναρξη του Εθνικού Διαλόγου για το κυνήγι 10-03-2016)
Από την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη, στην ουσία προκύπτει:

- Η μείωση των κυνηγετικών περιόδων
- η αύξηση των απαγορευμένων στο κυνήγι περιοχών
- η κατάργηση της θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων
- η κατάργηση του ρόλου και του έργου των Κυνηγετικών Οργανώσεων,
- ακόμα και η πλήρης απαγόρευση του κυνηγιού.

Αυτά είναι τα αντικείμενα που, μεταξύ άλλων, ανήγγειλε ο Υπουργός, ότι θα συζητηθούν κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Διαλόγου για το κυνήγι!!!
Επιβεβαίωσε, δηλαδή, με τον πλέον σαφή τρόπο τις συγκεκριμένες απειλές για το κυνήγι, για τις οποίες η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, εδώ και 15 μήνες, είχε σαφώς και λεπτομερώς ενημερώσει τους κυνηγούς και, στη συνέχεια, τους Βουλευτές, τους αρμόδιους φορείς και το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η επιβεβαίωση της υπεύθυνης και απολύτως τεκμηριωμένης πληροφόρησης, στην οποία έχουμε υποχρέωση να προβαίνουμε και πάντοτε πραγματοποιούμε, είναι η τρανή απόδειξη της αντικειμενικότητας που διέπει τις ενέργειές μας.

Κατά την εναρκτήρια συζήτηση του Εθνικού Διαλόγου οι βασικές διαπιστώσεις είναι οι εξής:

α) Άρνηση, ανικανότητα ή υπεκφυγή του Υπουργείου να δώσει συγκεκριμένη θεματολογία και συγκεκριμένους στόχους, παρά το έντονο αίτημα όλων σχεδόν των φορέων που πήραν τον λόγο;
Και ποιές είναι οι προθέσεις και ποια η αναγκαιότητα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου;
β) Η αειφορία της κυνηγετικής δραστηριότητας δικαιολογεί απόλυτα τη διατήρηση της. Αυτή τη θεμελιώδη αρχή την στήριξαν, μαζί με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος οι πλέον εξειδικευμένοι, αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς: καθηγητές Πανεπιστημίου στο αντικείμενο της άγριας πανίδας, Επιμελητήρια, Δασικές Υπηρεσίες, Συνδικαλιστικοί φορείς δασικών υπαλλήλων.
γ) Παρευρέθησαν, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου, τα κόμματα: ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Οικολόγοι Πράσινοι.
Εκ των τοποθετήσεων των κομμάτων, τα μόνα που ήταν ριζικά και κάθετα αντίθετα με την κυνηγετική δραστηριότητα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Οικολόγοι Πράσινοι.
δ) Η διαπιστωθείσα από όλους χρονική ανεπάρκεια των 45 ημερών που όρισε το Υπουργείο, για την ολοκλήρωση του επονομαζόμενου «Εθνικού Διαλόγου», λόγω του μεγάλου αριθμού των νομοθετημάτων και των αλληλουχιών και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους, προδίδει ότι είτε είναι ήδη ειλημμένες οι αποφάσεις και ο διάλογος είναι προσχηματικός, είτε ότι αυτοί που τον προσδιορίζουν δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.
Η χρονική ανεπάρκεια επισημάνθηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων.

Εκφράζοντας την θέση του συνόλου των Κυνηγετικών Οργανώσεων που εκπροσωπούν τους 200.000 κυνηγούς, η τοποθέτηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στα βασικά της σημεία είναι η εξής:

Πρώτος και κύριος στόχος των Κυνηγετικών Οργανώσεων, που εκπροσωπούν 200.000 πολίτες είναι:

· η Προστασία και Ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου της χώρας και διατήρηση της βιοποικιλότητας
· η προώθηση της αειφόρου θήρας σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρώπης
· το κόστος της παραπάνω, με έργα, προστασίας του περιβάλλοντος, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την τσέπη των κυνηγών χωρίς καμία κρατική ή άλλη επιχορήγηση.

Νομικό καθεστώς αποτελούμενο από:

α) πάνω από 30 άρθρα στον Δασικό Κώδικα και πολλά άρθρα σε διάφορα
νομοθετήματα, με μεγάλη έκταση το καθένα και με ισχυρούς και πολύπλοκους αλληλοσυσχετισμούς και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους.
β) μεγάλος αριθμός Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) με ισχύ Νόμου
γ) Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.)
δ) πολυάριθμες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.)
ε) μεγάλος αριθμός Υπουργικών Αποφάσεων
στ) πλήθος ρυθμιστικών της θήρας διοικητικών πράξεων


Αυτό το υφιστάμενο νομικό και διοικητικό καθεστώς θήρας εξασφαλίζει:

1) την πλήρη προσαρμογή προς το κοινοτικό δίκαιο (Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου)
2) τη δυνατότητα λήψης μέτρων και περιορισμών για την επίτευξη επιθυμητών στόχων, σε όλα τα επίπεδα που αφορούν στο κυνήγι.
3) την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος θηροφύλαξης, από τους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, υπό τον αυστηρό έλεγχο, επιτήρηση και καθοδήγηση των δασικών Υπηρεσιών
(100.000 έλεγχοι ετησίως, 2.500 μηνύσεις ετησίως, και δυστυχώς δύο νεκροί θηροφύλακες)
4) την εξασφάλιση, μέσω του τρόπου οργάνωσης και ελέγχου των Κυνηγετικών Οργανώσεων, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών, ερευνών, μετρήσεων κλπ που αφορούν: α) την κατάσταση των πληθυσμών της άγριας πανίδας β) την φαινολογία της μετανάστευσης γ) την κατάσταση των βιοτόπων κ.λ.π.
5) την εκ μέρους των Κυνηγετικών Οργανώσεων, με αποκλειστικά δική τους χρηματοδότηση, όπως ήδη σημειώθηκε, χωρίς απολύτως καμία συμμετοχή άλλου φορέα, ετήσια δαπάνη για, κατά αυστηρό τρόπο καθοριζόμενους από τη διοίκηση, φιλοθηραματικούς σκοπούς και τη λειτουργία, ύψους πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ.
6) τη συνεχή συνεργασία, μεταξύ Κυνηγετικών Οργανώσεων και δασικών Υπηρεσιών, υπό τον έλεγχο, την εποπτεία και την καθοδήγηση αυτών.


Αυτό το Νομικό, Διοικητικό και λειτουργικό καθεστώς έχει εξασφαλίσει:

α) τους μεγαλύτερους περιορισμούς για το κυνήγι στην Ελλάδα
· σε επίπεδο χρονικής διάρκειας
· Επιτρεπόμενων ειδών
· Απαγορευμένων στη θήρα περιοχών
β) την προϋπόθεση ύπαρξης των απαραίτητων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για τη θήρα.


Ταυτόχρονα:
α) Το Σ.τ.Ε. έχει αναγνωρίσει τον χαρακτήρα του «δημόσιου συμφέροντος» των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Το Σ.τ.Ε. έχει επίσης θέσει αυστηρές προϋποθέσεις για την έκδοση της εκάστοτε Ρυθμιστικής Απόφασης.
β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει τη θήρα ως «διαχείριση περιβάλλοντος».
γ) Η Γραμματεία της Συνθήκης της Βέρνης, σε επίσημα πρακτικά της, έχει αναγνωρίσει την αισθητή μείωση της λαθροθηρίας στην Ελλάδα.
δ) Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 47 χώρες - μέλη, συνυπέγραψαν την επάρκεια νομικού καθεστώτος στην Ελλάδα, μετά από ειδική έρευνα στις δημόσιες Υπηρεσίες.
ε) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την αειφορία του σημερινού τρόπου άσκησης της θήρας.

Επίσης,
α) Σχετική μελέτη αποδεικνύει την τεράστια συμβολή της κυνηγετικής δραστηριότητας στην πραγματική οικονομία:
· 1 δις € ετήσιος τζίρος κυνηγιού
· 7.000 θέσεις εργασίας στον κυνηγετικό κλάδο
· 180.000.000 € έσοδα δημοσίου από έκδοση αδειών και ΦΠΑ:
· 2.000 επιχειρήσεις κυνηγετικών ειδών
β) τη συμβολή της θήρας στην ενίσχυση του σήμερα διασπασμένου κοινωνικού ιστού.

Μετά τα παραπάνω, ως προς το περιεχόμενο του διαλόγου και ως προς τις θέσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος που αναπτύχθηκαν, η Κ.Σ.Ε. διαβεβαιώνει ότι παραμένει σταθερή σε αυτές και θα συνεχίσει τις προσπάθειες με την συσπείρωση όλων των Κυνηγετικών Οργανώσεων και των κυνηγών για τη διάσωση του κυνηγίου στη χώρα μας.
Στις προσπάθειες της Κ.Σ.Ε. συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και το κάλεσμα στήριξης από πολιτικούς, Πανεπιστημιακούς και παραγωγικούς φορείς, την τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμούς και όλους τους ανθρώπους της υπαίθρου, με σεβασμό πάντοτε στη φύση, στον πολιτισμό, την παράδοση και τις αξίες που διέπουν το κυνήγι.

 

Συνημμένο έγγραφο