ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Δεύτερη αποτυχημένη συνάντηση στα πλαίσια «Εθνικού Διαλόγου» για το κυνήγι στις 30-3ου-2016


Στις 30-3ου-2016 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση στα πλαίσια του αναφερόμενου «Εθνικού Διαλόγου» για το κυνήγι, ο οποίος διεξάγεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.


Κατά τη δεύτερη συνάντηση, ήταν σαφής και έγινε αντιληπτή για άλλη μία φορά από όλους τους παρευρισκόμενους φορείς η άρνηση, η ανικανότητα, και η υπεκφυγή του Υπουργείου να προσδιορίσει συγκεκριμένη θεματολογία και συγκεκριμένους στόχους.
Επιπρόσθετα, η επίμονη άρνηση να καθορισθεί η σύνθεση και ο προσδιορισμός του ρόλου της σχεδιαζόμενης Επιτροπής Αξιολόγησης, επιβεβαιώνουν με τον πειστικότερο τρόπο, ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός, και ήδη έχουν παρθεί καταστροφικές αποφάσεις σε βάρος του κυνηγιού, των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Θηροφυλακής.
Επιπλέον, το ήδη σύντομο χρονικό διάστημα υλοποίησης του διαλόγου, που έθεσε στην εναρκτήρια συνάντηση ο ίδιος ο Αναπληρωτής Υπουργός, επιχειρείται εκ των υστέρων να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο, εξαντλώντας τους επόμενους 3 άξονες προς συζήτηση σε μία και μοναδική συνάντηση που προγραμματίζεται για τις 20 Απριλίου !!!
Η προχειρότητα μάλιστα της διοργάνωσης, η αδυναμία του συντονιστή να απαντήσει σε σημαντικές ερωτήσεις των συμμετεχόντων, επειδή προφανώς δεν έχει λάβει καμία κατεύθυνση από τον Υπουργό, και η παντελής έλλειψη καταγραφής πρακτικών ή απομαγνητοφώνησης των τοποθετήσεων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, προδικάζει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα διάλογο κοροϊδίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ήδη ειλημμένες καταστροφικές για το κυνήγι αποφάσεις!
Άλλωστε, το αντικυνηγετικό κυβερνητικό πρόγραμμα και η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων, από το οποίο προέρχεται ο κ. Τσιρώνης, συνηγορούν απόλυτα προς αυτή την κατεύθυνση.
Κραυγαλέος ήταν επίσης, με ευθύνη του Υπουργείου, ο πλήρης αποκλεισμός από τη διαδικασία εκπροσώπων της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταστρατηγώντας την συνθήκη του Aarhus, που έχει συνυπογράψει η χώρα μας, με την οποία επιβάλλεται προς ενίσχυση της εγκυρότητας και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών σε αντίστοιχες διαδικασίες, και σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Η αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού άλλωστε, είναι και η άμεσα ενδιαφερόμενη για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της κυνηγετικής δραστηριότητας στην περιοχή ευθύνης της.
Αντίθετα, στον Εθνικό Διάλογο, συμμετέχουν πανηγυρικά Μ.Κ.Ο., μηδαμινής εκπροσώπησης, με πλήρη άγνοια της πραγματικότητας για το κυνήγι, οι οποίες κάτω από τη γνωστή ιδεοληψία ενός αντικυνηγετικού μένους που τις διέπει, διατύπωσαν απόψεις πλήρως ατεκμηρίωτες και κραυγαλέα λανθασμένες. Οι τοποθετήσεις τους δείχνουν άγνοια σε βασικά ζητήματα που διέπουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και νομολογία της Ευρώπης και της χώρας μας, σύμφωνα με την οποία ασκείται η κυνηγετική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Μόνο γέλια μπορεί να προκαλέσει π.χ. η απαίτησή τους να γίνει πενταετούς ισχύος η Ρυθμιστική Απόφαση για τη θήρα, τη στιγμή που το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε ότι η Ρυθμιστική Απόφαση επιβάλλεται να είναι ετήσια, ώστε να προσαρμόζεται στα πιο πρόσφατα βιολογικά και οικολογικά δεδομένα των ειδών.
Άρπαξαν την ευκαιρία λόγω της παρουσίας του αντικυνηγού Υπουργού κ. Τσιρώνη για να δεσμεύσουν καταστροφικά το μέλλον του κυνηγιού.
Ο Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι, όπως τελικά εξελίσσεται επί της ουσίας, αντί να διεξάγεται από μηδενική βάση, όπως εξήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός, γίνεται σε μηδενιστική βάση με τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει αυτή η προσχηματική διαδικασία για το κυνήγι.
Εμείς όμως, θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε τα επιστημονικά και τεχνικά μας επιχειρήματα, ως υπεύθυνοι εκπρόσωποι των 200.000 κυνηγών, δηλαδή ως εκπρόσωποι ενός τεράστιου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας, όπου χτυπάει η καρδιά της υπαίθρου και της τοπικής οικονομίας.

 

Συνημμένο έγγραφο