Το Δ.Σ. της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος που εκπροσωπεί 200.000 κυνηγούς – πολίτες της χώρας μας, κατά τη συνεδρίαση της 5ης-5ου-2016, μετά από σχετική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε παμψηφεί τα εξής:

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις διακόπτουν τη συμμετοχή τους στον Αποτυχημένο, Απαράδεκτο και Προσχηματικό
                                                   «Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι»
Η απόφαση της διακοπής της συμμετοχής μας στον προσχηματικό αυτό Διάλογο, προκειμένου να μη νομιμοποιήσουμε τις ήδη προαποφασισμένες αντικυνηγετικές αποφάσεις οφείλεται στα εξής:
1. Η άρνηση ή η εσκεμμένη αποφυγή από τον κ. Υπουργό Αναπληρωτή να καθορίσει επακριβώς ποιες είναι οι επιθυμητές αλλαγές που κρίνει ότι πρέπει να επέλθουν στο τεράστιο νομικό και διοικητικό καθεστώς που διέπει το κυνήγι, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις του χάους στο οποίο περιέπεσε ο Εθνικός Διάλογος.

2. Η απόκρυψη ή η μη αποστολή από το Υπουργείο των επίσημων στοιχείων που διαθέτει προς τους συμμετέχοντες (έργο Θηροφυλακής, χρήση τελών & συνδρομών κ.λ.π.) μετέτρεψαν το διάλογο σε μια ακατάσχετη φλυαρία προσωπικών συμφερόντων, ιδεοληπτικών στρεβλώσεων, συκοφαντικών θέσεων, επιπόλαιων νομικών ισχυρισμών εκτός των διατάξεων του Συντάγματος, της υφιστάμενης νομοθεσίας, του Ευρωπαϊκού δικαίου και της υποχρεωτικά τηρούμενης νομολογίας. Το χάος μεγαλώνει και βαθαίνει.

3. Ο απελπιστικά σύντομος χρόνος διεξαγωγής ενός Διαλόγου εφ’ όλης της ύλης που επεσήμαναν όλοι οι συμμετέχοντες φορείς, όχι μόνο παραμένει αλλά σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη όλων των παραπάνω (οργανωτική ανικανότητα, έλλειψη απαραίτητης ενημέρωσης, έλλειψη συγκεκριμένων κατά τομέα στόχων κ.λ.π.) μετατρέπει την «μηδενική βάση» που εξήγγειλε ο κ. Τσιρώνης σε μηδενιστική βάση με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει αυτή η προσχηματική διαδικασία για το κυνήγι και για την προστασία του περιβάλλοντος.

4. Οι ερωτήσεις που καθορίστηκαν για κάθε συνεδρίαση του Διαλόγου, εκτός της αοριστολογίας, της αλληλοαναίρεσης και της αλληλοσύγκρουσης που τις διέπει διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενισχύσουν τους ιδεοληπτικούς και έξω από κάθε πραγματικότητα ανυπόστατους ισχυρισμούς του μετώπου των αντικυνηγών, ατόμων ή φορέων, που αποβλέπουν, όπως έχουν διακηρύξει, στην άμεση ή προοδευτική οριστική κατάργηση του κυνηγίου. Το χάος μεγαλώνει και βαθαίνει.

5. Κραυγαλέος ήταν επίσης, με ευθύνη του Υπουργείου, ο πλήρης αποκλεισμός από τη διαδικασία εκπροσώπων της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Παραγωγικών και Επαγγελματικών Φορέων, καταστρατηγώντας την Συνθήκη του Aarhus (ΦΕΚ 303/Α΄/13-12-2005, Ν. 3422/12-12-2005), που έχει συνυπογράψει η χώρα μας, με την οποία επιβάλλεται προς ενίσχυση της εγκυρότητας και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών σε αντίστοιχες διαδικασίες, και σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Η αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού άλλωστε, είναι και η άμεσα ενδιαφερόμενη για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της κυνηγετικής δραστηριότητας στην περιοχή ευθύνης της. Επίσης άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι οι παραγωγικοί φορείς που εκπροσωπούν τις τοπικές οικονομίες για τις οποίες η υπάρχουσα κυνηγετική δραστηριότητα συμβάλλει τα μέγιστα στην επιβίωσή τους τις δύσκολες σημερινές εποχές:
- 1 δις € ετήσιος τζίρος κυνηγιού
- 7.000 θέσεις εργασίας στον κυνηγετικό κλάδο
- 180.000.000 € έσοδα δημοσίου από έκδοση αδειών και ΦΠΑ:
- 2.000 επιχειρήσεις κυνηγετικών ειδών

6. Όλα τα παραπάνω, μεταξύ πολλών άλλων, με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργού Αναπληρωτή, επιβεβαιώνουν κατά τρόπο αναμφισβήτητο πλέον ότι ο Διάλογος αυτός είναι παντελώς προσχηματικός προκειμένου ν’ αποτελέσει την απαραίτητη πρόφαση για την εφαρμογή των προειλημμένων καταστροφικών για το κυνήγι αλλά και για το περιβάλλον αποφάσεών του.

7. Διερωτώμεθα εάν οι απαράδεκτες αυτές διαδικασίες και οι σαφείς επιδιώξεις της ουσιαστικής κατάργησης του κυνηγίου που δημιούργησαν τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των 200.000 κυνηγών – πολιτών της χώρας είναι σε γνώση του Πρωθυπουργού; Οι καταστροφικές για την πραγματική οικονομία και την κοινωνική συνοχή συνέπειες του σχεδιασμού του κ. Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος έχουν την έγκριση του Πρωθυπουργού;

8. Καταγγέλλουμε τα προσχεδιασμένα συμπεράσματα αυτού του Διαλόγου.

· Δηλώνουμε ότι διακόπτουμε τη συμμετοχή μας στις συναντήσεις του απαράδεκτου και προσχηματικού Διαλόγου προκειμένου να μη νομιμοποιήσουμε τα ήδη διαγραφόμενα αντικυνηγετικά αποτελέσματά του.
· Καλούμε σε εγρήγορση τις 261 Κυνηγετικές μας Οργανώσεις και τους 200.000 κυνηγούς – μέλη τους για τις αναγκαίες ενέργειές μας που θα συζητηθούν, σχεδιαστούν και αποφασιστούν ανάλογα με τις εξελίξεις.
· Ενημερώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τις επαφές μας για ενημέρωση Υπουργών, Αρχηγών κομμάτων, Βουλευτών, Περιφερειαρχών, Δημάρχων, Παραγωγικών φορέων κ.λ.π.

9. Το παρών κείμενο ν’ αποσταλεί ως ΠΙΝΑΚΑ Αποδεκτών (Συνημμένο)

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ                                                                                      ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

     Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

      Κυνηγετικών Οργανώσεων (F.A.C.E.)

 

 

- Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκ.

- Β΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους

- Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου

- Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος

- Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου

- ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

- Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων

Συνημμένο αρχειο