Με την έκδοση των  ΦΕΚ 2535/17-8-2016  απόφαση καθορισμού τελών και συνδρομών  και ΦΕΚ 2536/17-8-2016  Ρυθμιστική απόφαση θήρας, απο το Εθνηκό Τυπογραφείο, ξεκίνα η νέα κυνηγετική περίοδος 2016-2017.