Ευχαριστήρια Επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  προς την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος για την καθοριστική συμβολή  της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και των κυνηγών  στην επιτήρηση της λύσσας.

 

Συνημμένο αρχείο