Με πρωτοβουλία του αρμόδιου για τη θήρα Υπουργού Αναπληρωτή κ. Φάμελλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος την 31η -1ου- 2018.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η εξέταση ορισμένων επίκαιρων θεμάτων, προκειμένου να υπάρξει ο καθορισμός του πλαισίου δράσεων και ενεργειών, τόσο από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, όσο και από τις αρμόδιες δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς.


Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τα εξής θέματα:


1) Εκπαίδευση των κυνηγών, τόσο των νέων όσο και των παλαιών, προκειμένου η εκπαίδευση να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, με στόχο τη γνώση των συνεχώς εξελισσόμενων αναγκών του περιβάλλοντος.


2) Η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας για την έκδοση και θεώρηση των αδειών θήρας, με την παρουσία των κυνηγών στους Κυνηγετικούς Συλλόγους, με στόχο την απόλυτη διαφάνεια και τη διόρθωση κενών στην υφιστάμενη διαδικασία, προς εξυπηρέτηση των πολιτών.


3) Παρουσίαση συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στις αγροτικές καλλιέργειες και στην προστασία της βιοποικιλότητας από τους αγριόχοιρους.


4) Η, με στόχο την εξασφάλιση του αειφορικού κυνηγίου του τρυγονιού, πλήρως τεκμηριωμένη επιστημονικά και τεχνικά, συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στη διαδικασία, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για το Τρυγόνι,.


5) Την αλλαγή των προϋποθέσεων για την αγορά κυνηγετικών όπλων, με στόχο τον περιορισμό των ατυχημάτων, της εγκληματικότητας και της λαθροθηρίας.


6) Συστηματική συλλογή καλύκων από τους κυνηγούς και παράδοσή αυτών στους Κυνηγετικούς Συλλόγους, με σκοπό την παραλαβή τους από τους υπευθύνους για την ανακύκλωσή χωρίς οικονομική επιβάρυνση των κυνηγών.


7) Συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων, ως κύριων χρηστών, στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διοίκηση – διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών


Ο κ. Φάμελλος έδειξε μεγάλη κατανόηση των παραπάνω θεμάτων εκ του λόγου ότι αφενός τα θέματα αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου ο κ. Υπουργός είναι γνώστης της πραγματικότητας που αφορά τη θήρα.
Ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, εκπροσωπώντας τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και τους κυνηγούς της χώρας, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κ. Φάμελλο και τόνισε την ανάγκη συνέχισης αυτής της συνεργασίας, την οποία και υποσχέθηκε ο κ. Υπουργός.
Στην συνάντηση συμμετείχαν και συνέβαλαν ουσιαστικά στην σχετική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Δ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ν. Σταθόπουλος και ο Πρόεδρος της Στ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, κ. Ι. Πολυχρόνης.

 

Συνημμένο αρχείο