Η Κ.Σ.Ε με έγγραφο της (υπ' αρίθμ. 942/19-7-2018) ενήρώνει τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες οτι με την έκδοση των  ΦΕΚ 2861/B/17-7-2018 απόφαση καθορισμού τελών και ΦΕΚ 2867/B/18-7-2018 απόφαση καθορισμού συνδρομών. Ξεκινά (Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ) η έκδοση των αδειών θήρας για την  κυνηγετική περίοδο 2018-2019.