Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας σχετικά με το Άρθρο 3 της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση.

 

Συνημμένο αρχείο