Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ενημερώνει ότι, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της 4ης/10ου/2018, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες, την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, σε αίθουσα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σύντομα.

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κ.Σ.Ε. Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 16:00, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ώρα 16:00.
Έντυπα αιτήσεων υποψηφιοτήτων θα διατίθενται στα γραφεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, οδός Φωκίωνος 8 & Ερμού, Αθήνα, 1ος όροφος.

 

Συνημμένο αρχείο