Σε αυτό το χώρο θα μπορεί ο επισκέπτης να δει τα περισσότερα από τα φυλλάδια που κατά καιρούς έχει εκτυπώσει ή Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος καθώς και τα φυλλάδια των Φορέων με τους οποίους συνεργάζεται

 

Εντυπα Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος

 Ενημερωτικό φυλλάδιο της ΚΣΕ για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

Έντυπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ένημερωτικό έντυπο του ΥΠΑΤ για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων  

Έντυπα του European Food Safety Authority (efsa)

Οι κυνηγοί μπορούν να βοηθήσουν να σταματήσει η εξάπλωση αυτής της θανατηφόρας ασθένειας.

 Σταματήστε την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων