Έκτακτη επιχορήγηση ύψους 50.000 ευρώ από πόρους του Πράσινου Ταμείου ζήτησε και κατάφερε να εξασφαλίσει η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά και περισσότερο «ευέλικτα» τα συνεργεία κυνηγών και θηροφυλάκων, που εθελοντικά συνεπικουρούν την Πολιτεία σε δράσεις ανάσχεσης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων.

 Για να υπάρξει αυτή η θετική εξέλιξη, η ηγεσία της Κ.Σ.Ε. συνεργάστηκε στενά με τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συνηγόρησε και υποστήριξε το αίτημα των Κυνηγετικών Οργανώσεων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας που απαιτήθηκαν, έως ότου αυτό γίνει αποδεκτό και υιοθετηθεί πλήρως από το Πράσινο Ταμείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 Το ποσό των 50.000 ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για προμήθεια καυσίμων, δαπάνες συντήρησης οχημάτων, προμήθεια φυσιγγίων, ομαδική ασφάλιση των κυνηγών που συμμετέχουν στα συνεργεία δίωξης κ.λπ.
 Αυτή η πρόσφατη απόφαση του Πράσινου Ταμείου, είναι ταυτόχρονα και η πρώτη που κατευθύνει πόρους από τα αποθεματικά του προς οργανωμένες δράσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων, κάτι που η Κ.Σ.Ε. εκτιμά ως σημαντικό και ελπιδοφόρο για ανάλογες συνεργασίες και στη συνέχεια.
 Με την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων εντός των συνόρων της χώρας, το ίδιο κράτος ζήτησε από τις κυνηγετικές οργανώσεις, τον μηχανισμό και τους εθελοντές τους, να αποτελέσουν καθοριστική «γραμμή ανάσχεσης» της επιδημίας.
 Όπως είχε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι και τώρα η Κ.Σ.Ε συνεχίζει να κάνει αυτά που της αναλογούν στο επίπεδο του δημοσίου συμφέροντος, παρά το αντίξοο περιβάλλον που διαμορφώνει η παρατεταμένη οικονομική κρίση, αλλά και η πανδημία του κορωνοϊού με την οποία βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες αντιμέτωπη η χώρα.
 Υπό αυτές τις συνθήκες, η Κ.Σ.Ε. καλωσορίζει την αποδοχή του αιτήματός της από το Πράσινο Ταμείο, πάνω από όλα γιατί την αντιλαμβάνεται ως κίνηση επιδοκιμασίας των δράσεων και της ευθύνης που έως τώρα έχει επιδείξει ο κόσμος των κυνηγών.
 Επίσης, ευχαριστεί τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη συνεργασία και τη βοήθεια που παρείχε, σε όλα τα στάδια προώθησης και υλοποίησης της πρότασης των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

 

Συνημένο αρχείο