Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι στο εν λόγω θέμα εισηγητής είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ρουμελιώτης , ο οποίος και ενημέρωσε το σώμα σχετικά με το θέμα, ως εξής:

          Στα πλαίσια των μέτρων του καθολικού lockdown που ισχύει στη χώρα μας από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπου μεταξύ άλλων απαγορεύεται η άσκηση της θήρας καθώς και της ερασιτεχνικής αλιείας, ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα αρχικά μέτρα ως προς τις δυο αυτές κατηγορίες, κυνηγών και ψαράδων, καθώς αφενός είναι δραστηριότητες ατομικές που διεξάγονται στην ύπαιθρο, σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει κανένας φόβος διασποράς του ιού και αφετέρου σύμφωνα με το Νόμο 86/69 το κυνήγι κατατάσσεται στα ατομικά αθλήματα και όχι στην κατηγορία διασκέδασης.

             Για το λόγο αυτό προτείνουμε και ψηφίζουμε:

 1. Να επιτραπεί η άσκηση θήρας και ερασιτεχνικής αλιείας, αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων του νομού που είναι η μόνιμη κατοικία του κυνηγού ή ερασιτέχνη ψαρά, ανεξαρτήτου του τύπου άδειας που έχει εκδώσει.

 2. Να είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας όπως γίνεται και σε όλους τους υπόλοιπους εξωτερικούς χώρους.

 3. Κατά την κυνηγετική εξόρμηση να επιτρέπονται έως και 2 άτομα, τηρουμένων όλων των μέτρων και αποστάσεων.

 4. Επίδειξη στις αστυνομικές αρχές του βιβλιαρίου θήρας και συμπληρωμένου εντύπου μετακίνησης.

           Κατόπιν των ανωτέρω το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία και εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα:

 1. Να επιτραπεί η άσκηση θήρας και ερασιτεχνικής αλιείας, αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων του νομού που είναι η μόνιμη κατοικία του κυνηγού ή ερασιτέχνη ψαρά, ανεξαρτήτου του τύπου άδειας που έχει εκδώσει.

 2. Να είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας όπως γίνεται και σε όλους τους υπόλοιπους εξωτερικούς χώρους.

 3. Κατά την κυνηγετική εξόρμηση να επιτρέπονται έως και 2 άτομα, τηρουμένων όλων των μέτρων και αποστάσεων.

 4. Επίδειξη στις αστυνομικές αρχές του βιβλιαρίου θήρας και συμπληρωμένου εντύπου μετακίνησης.

 

Συνημμένο αρχείο