Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, 
Έντονες αντιδράσεις αλλά και ανακοινώσεις διαμαρτυρίας έχει προκαλέσει η απόφαση της Κυβέρνησης να απαγορευθεί το κυνήγι, μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της πανδημίας του Koρωνοϊού. Τόσο οι κυνηγοί, όσο και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, έχουν ζητήσει την εξαίρεση από τις απαγορεύσεις, υποστηρίζοντας, μάλιστα ότι, βάσει θεσμικού πλαισίου, το κυνήγι ασκείται ως άθλημα και θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία της ατομικής άθλησης σε εξωτερικούς χώρους. 
Ακόμα, πρέπει να σημειωθεί ότι, σε καμία περίπτωση στο κυνήγι δεν συντρέχει λόγος ή πιθανότητα συγχρωτισμού, αφού το ενδεχόμενο αυτό ακυρώνει την επιτυχία του, ενώ, εφόσον διεξάγεται στην ύπαιθρο, σε ανοιχτούς χώρους και απαιτεί σωματική ευεξία, τεκμηριώνεται ότι, εμπίπτει στην έννοια της άθλησης. Προκαλεί, δε, εντύπωση, με ποια αιτιολογία επιτρέπονται η σκοποβολή, η ορειβασία, το θαλάσσιο σκι, η κωπηλασία και η κολύμβηση, απαγορεύεται, όμως, το κυνήγι! 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί : 
1. Για ποιο λόγο απαγορεύθηκε το κυνήγι, έως και την 30η Νοεμβρίου 2020; 
2. Με ποια κριτήρια έλαβε χώρα η κατηγοριοποίηση, βάσει της οποίας, επιτρέπονται και απαγορεύονται οι σχετικές με το κυνήγι δραστηριότητες, ενόψει της καραντίνας; 
3. Με ποια λογική, απαγορεύεται το κυνήγι, αλλά επιτρέπονται η ορειβασία, η σκοποβολή, το θαλάσσιο σκι και η κωπηλασία;