Ο Βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων Νικόλαος Μανωλάκος, κατέθεσε σήμερα 21/12/2020 Ερώτηση, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με θέμα «Εξαίρεση από την καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας για τους ασχολούμενους με το κυνήγι και το ερασιτεχνικό ψάρεμα»

 

Στην Ερώτηση που απευθύνεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο Βουλευτής ζητεί την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων για τους κυνηγούς και ερασιτέχνες ψαράδες, καθόσον οι δραστηριότητες που ασκούν,

  •         είναι αθλητικές σύμφωνα με τον Δασικό Κώδικα
  •         συγγενείς δραστηριότητες καλύπτονται με εξαίρεση, προκαλώντας άνιση μεταχείριση

      ενώ παραπέρα το κυνήγι

  •  εξυπηρετεί στην ανάγκη άσκησης των κυνηγετικών σκύλων
  • συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των ασθενειών των άγριων ζώων

                                 Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης

Στις 6 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό, στα πλαίσια της καθημερινής ενημέρωσης των πολιτών ότι «Η μετακίνηση για κυνήγι ή ψάρεμα, δεν εμπίπτει σε έναν από τους προβλεπόμενους λόγους της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης και συνεπώς δεν επιτρέπεται το κυνήγι και το ψάρεμα σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.» .

     Η καθολική απαγόρευση μετακίνησης, όσων ασχολούνται με το κυνήγι και με το ερασιτεχνικό ψάρεμα, υποβρύχιο και αθλητικό, δημιούργησε, μεσούσης, μάλιστα, της κυνηγητικής περιόδου, μεγάλη αναστάτωση στους κυνηγούς και τους ερασιτέχνες ψαράδες, δεδομένου ότι και οι δύο αυτές δραστηριότητες εμπίπτουν στην κατηγορία των αθλημάτων. Ειδικά για το κυνήγι προβλέπεται ρητά από το άρθρο 251 παράγραφος 1 του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86 ΦΕΚ Α΄7/18.1.1969): «Η θήρα επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα, καθ` όλην την Επικράτειαν, κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος».

Πέραν τούτου, το κυνήγι όσο και το ψάρεμα ασκούνται αποκλειστικά στην ύπαιθρο, εκτός αστικού ιστού και κατά βάση ατομικά, όπως άλλωστε και η ορειβασία και η αναρρίχηση, αθλητικές δραστηριότητες, για τις οποίες, ωστόσο, προβλέπεται εξαίρεση από την απαγόρευση μετακίνησης των πολιτών.

Επίσης, πέραν της μέριμνας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ζώων συντροφιάς, πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων, ανάγκη η οποία, από τη φύση των ζώων αυτών, δεν μπορεί να γίνει εντός του αστικού ιστού και πλέον τούτου, ότι το νόμιμο κυνήγι, συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των ασθενειών, που έχουν έρθει στη χώρα μας και έχουν πλήξει μεγάλο μέρος του πληθυσμού αγρίων ζώων, με δυσμενείς περαιτέρω επιπτώσεις για την κτηνοτροφία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Σκοπεύετε να αποκαταστήσετε την άνιση αυτή μεταχείριση, σε βάρος των κυνηγών και των ερασιτεχνών ψαράδων, εντάσσοντας τις δραστηριότητες τους, στις εξαιρούμενες κατά την περίπτωση Β6 της «Βεβαίωσης κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών», έστω κατά μόνας και για μετακίνηση εντός του ιδίου Νομού;

 

Σηνημμένο αρχείο