Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας χαιρετίζει με ικανοποίηση τη θετικήεισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και τη χθεσινή κυβερνητική απόφαση(ΦΕΚ5726/Β/24-12-2020), που επιτρέπει και πάλι την υπό όρους μετακίνηση των κυνηγώναπό και προς την ύπαιθρο.

 

 Για την Κ.Σ.Ε και τις άλλες θεσμικές συλλογικότητες των κυνηγών σε ολόκληρη τηχώρα, είναι σημαντικό ότι οι νέες αποφάσεις της Πολιτείας βασίστηκαν καιευθυγραμμίζονται με τις «τεχνικές» προτάσεις που η Συνομοσπονδία είχε υποβάλειπρος όλους τους αρμόδιους, από την πρώτη ημέρα που επιβλήθηκε το ολικό λοκντάουν.

 Από σήμερα καλούμαστε όλοι να επιβεβαιώσουμε, αυτό που οι κυνηγετικέςοργανώσεις έλεγαν από την πρώτη στιγμή, σε όλους τους επίσημους συνομιλητέςτους: ότι με αίσθημα ευθύνης και σύνεσης, ο κόσμος των κυνηγών στέκεταιαλληλέγγυος στις προσπάθειες για μια ασφαλή και υγιή χώρα, για μια ασφαλήεπιστροφή στην κανονικότητα της ζωής όλων μας…

 Ζούμε καιρούς όπου τίποτα δεν είναι ίδιο με ό,τι ξέραμε. Η πανδημία διαλύει τονκοινωνικό ιστό, καταστρέφει δουλειές και επαγγέλματα, φτωχοποιεί νοικοκυριά,συντρίβει ανθρώπους, εξουθενώνει την οικονομία….

 Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, η κοινωνία των κυνηγών θα δώσει από σήμερα τις«εξετάσεις» της.

 Κάθε πράξη ανευθυνότητας, κάθε υπερβολή και κάθε υπέρβαση, μπορεί να παράγουνσυμβολισμούς που θα μεγεθύνονται, ματαιώνοντας όλες τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι τώρα.

 Το κυνήγι είναι μια «προσωπική υπόθεση», αλλά ο κάθε κυνηγός με τη συμπεριφοράκαι τη στάση του γίνεται εκφραστής και υπερασπιστής συλλογικών αξιών.

 Η Πολιτεία αναγνώρισε στον κυνηγό και στις οργανώσεις του, το ενδιαφέρον και τοαίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό καλό και στην ασφάλεια της υπόλοιπηςκοινωνίας.

 Αυτήν την ευθύνη πρέπει να είναι έτοιμες να την αποδεχτούν και να τηνδιαχειριστούν οι κυνηγετικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, αλλά – πολύ περισσότερο –οι ίδιοι οι κυνηγοί που από σήμερα θα βρεθούν εκεί «έξω».
 Αυτή είναι μια υποχρέωση που δεν παραγράφεται, ένα καθήκον που αφορά όλουςόσους κυνηγάνε..

Συνημμενο αρχείο