Για τους Μη κατόχους συσκευής κινητού Smartphone, η διαδικασία καταγραφής της κάρπωσης των τρυγονιών, είναι υποχρεωτική.

 

 Οι Μη κάτοχοι συσκευής κινητού smartphone θα αποστέλλουν sms στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρηση τους από την περιοχή άσκησης της θήρας.

 Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά:

 1. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών

 2. Ονοματεπώνυμο

 3. Ο 12ψηφιος Αριθμός QR που παραλάβετε με την έκδοση άδειας θήρας και βρίσκετε στο κάτω μέρος του αυτοκόλλητου 

 4. Νομός που έγινε η κάρπωση.

Παράδειγμα:

4 Ανδρέας Βεργόπουλος fefc-d542-070c Γρεβενά

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μόνο ελληνικά με απλό κενό δεν έχει σημασία αν είναι μικρά η κεφαλαία

 

Σχετική εγκύκλιος