Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022, σε αίθουσα που θα πληροί τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά μέτρα και θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους υποψήφιους και στα μέλη.
Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κ.Σ.Ε. Δευτέρα με Παρασκευή, 10:00-16:00, με έναρξη τη Δευτέρα 23 Μάϊου 2022, 10:00 και λήξη την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022, ώρα 16:00.