Τη  νέα Ρυθμιστική Απόφαση κυνηγίου για την περίοδο 2022 -2023 υπέγραψε σήμερα και απέστειλε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Αμυράς, κάτι που σημαίνει ότι εντός των επόμενων ημερών θα αρχίσει η έκδοση και ανανέωση των αδειών θήρας από τους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

 Τόσο τα δημόσια τέλη έκδοσης των κυνηγετικών αδειών όσο και οι συνδρομές προς τις Κυνηγετικές Οργανώσεις παραμένουν στα ίδια ακριβώς επίπεδα με πέρυσι, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονομική δυνατότητα των Κυνηγετικών Οργανώσεων κάθε βαθμίδας,  να δρουν υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος και της θηροφύλαξης.
 Η διευθέτηση της μετατροπής όλων των πρόσθετων εισφορών των Ομοσπονδιών σε τακτικές, όπως είχε γίνει από πέρυσι, κρατάει στα ίδια ακριβώς επίπεδα τα οικονομικά βάρη για τους κυνηγούς των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα  τους «παρασυλλόγους»  και όσους εκδίδουν άδεια απευθείας στα Δασαρχεία, να εισφέρουν και αυτοί το ποσό που τους αναλογεί, σε δράσεις υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος, των θηραμάτων και της άγριας ζωής.
 Έτσι, σε μία καθ’ όλα δύσκολη οικονομική συγκυρία και για την χώρα μας, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και η θηροφυλακή θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις πολύτιμες δράσεις τους στη διαχείριση και προστασία της άγριας ζωής.
 Υπερβαίνοντας τους κινδύνους, τους φόβους και τις εξωγενείς πιέσεις για πλήρη απαγόρευση του Τρυγονιού, η νέα Ρυθμιστική κάνει και πάλι πλήρως αποδεκτή τη συγκροτημένη τεχνική πρόταση της Κ.Σ.Ε., που επιτρέπει τη συνέχιση της θήρας του Τρυγονιού στη χώρα μας, σε αντίθεση με όλες σχεδόν τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
 Ο αριθμός της ημερήσιας κάρπωσης Τρυγονιών παραμένει ακριβώς ίδιος με την περυσινή χρονιά (6 πουλιά), προβλέποντας, ωστόσο, μία αναγκαία μείωση του αριθμού της συνολικής πανελλαδικής κάρπωσης, πέραν του οποίου το κυνήγι του Τρυγονιού θα αναστέλλεται.
 Με αυτόν τον τρόπο και το αειφόρο κυνήγι του είδους εξασφαλίζεται, αλλά και οι αναγκαίες διαχειριστικές προσαρμογές, ώστε η χώρα μας να μην εμπλακεί σε νομικές διελκυστίνδες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αποδείχθηκε και πάλι σημαντική η τεχνογνωσία και η επιστημονική επάρκεια των στοιχείων που χρησιμοποιεί η Κ.Σ.Ε., τόσο όταν συνομιλεί με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όσο και όταν διαβουλεύεται με την πολιτική ηγεσία του.
 Η συνεχής παρακολούθηση των δεδομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σοβαρότητα των προσεγγίσεων και οι επικαιροποιημένες επιστημονικές μελέτες που συνοδεύουν πάντα τα επιχειρήματα της Κ.Σ.Ε., εδραίωσαν ένα καλό κλίμα συνεργασίας με το Υπουργείο, σε όλες τις συζητήσεις που έγιναν και για τη φετινή Ρυθμιστική.   
 H Κ.Σ.Ε. εύχεται σε όλους τους κυνηγούς καλή χρονιά και τους διαβεβαιώνει ότι, όλοι οι αναγνωρισμένοι Κυνηγετικοί Σύλλογοι είναι καθ’ όλα έτοιμοι να συμβάλλουν στην ταχεία και ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας ανανέωσης των κυνηγετικών αδειών, αμέσως μόλις η νέα Ρυθμιστική δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Συνημμένο αρχείο