Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, σε αίθουσα που θα γνωστοποιηθεί σύντομα.
Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κ.Σ.Ε., Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-16:00, με έναρξη την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 10:00 και λήξη την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 16:00.
Για  την κατάθεση της κάθε υποψηφιότητας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η προσκόμιση της άδειας θήρας, θεωρημένη κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, ήτοι 2019-2024, καθώς και όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 9, παρ.3 και παρ.4 του Καταστατικού της Κ.Σ.Ε..
Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία ΚΣΕ, Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-16:00, Φωκίωνος 8 & Ερμού, Αθήνα, 1ος όροφος, τηλ. 2103231271-210323668.