Θέμα: Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες της ΚΣΕ στις 16 Ιουνίου 2024.

 

Σας γνωρίζουμε ότι για τις Αρχαιρεσίες της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας στις 16/6/2024, κατετέθησαν εντός της προθεσμίας (13/05 - 24/05/2024), οι παρακάτω υποψηφιότητες:


 

Αξίωμα Υποψήφιος
Προέδρου κ. Αραμπατζής Γεώργιος του Δημητρίου
Αντιπροέδρου κ. Γιανναράς Ηλίας του Χρήστου
Γενικού Γραμματέα κ. Τρακάκης Φώτιος του Ευτύχιου
Ταμία κ. Καρυστηναίος Νικόλαος του Γεωργίου
Συμβούλου κ. Φουστέρης Ιάκωβος του Αντωνίου
»» κ. Λάσκαρης Γεώργιος του Παναγιώτη
Μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής κα Ζάχου Δήμητρα του Αστέριου
»» »» »» κ. Δάλλας Δημήτριος του Ιωάννη

 

Συνημμένο αρχείο