Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, μέσω ενός πλήθους δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μάχεται καθημερινά για τη διασφάλιση της αειφορικής κυνηγετικής δραστηριότητας στη χώρα, αντιτίθεται με τεκμήρια και δυναμισμό στους διάφορους πολέμιους του κυνηγιού, αποτελεί ένα κόμβο συνεχούς ενημέρωσης των κυνηγών, συμμετέχει σε πληθώρα γεγονότων που αφορούν το περιβάλλον, προάγει την επιστήμη της θηραματολογίας, συνεργάζεται με πληθώρα φορέων, και με πραγματικές δράσεις προστατεύει το περιβάλλον και την πανίδα της χώρας.