Τα καταστατικά των Κυνηγετικών Οργανώσεων αν και συντάχθηκαν αρκετά χρόνια πριν παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα θέτοντας στόχους και  υποχρεώσεις στις κυνηγετικές οργανώσεις που ακόμα και σήμερα πολλοί από τους λεγόμενους προστάτες της φύσης θα ζήλευαν.

Η έγκριση των καταστατικών αυτών από το αρμόδιο Υπουργείο αποτελεί την έναρξη της επίσημης και νομικά κατοχυρωμένης αναγνώρισης του θεσμικού ρόλου των κυνηγετικών οργανώσεων, ως συνεργάτες του αρμόδιου Υπουργείου σε θέματα θήρας.