Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Σ.Ε απαρτίζεται από 12 μέλη, εκ των οποίων τα 7 είναι οι πρόεδροι των 7 Κυνηγετικών Ομοσπονδιών της χώρας, και τα 5 είναι: ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Σύμβουλος, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία τους είναι διετής

Μέλη Δ.Σ.
Βιογραφικό Προέδρου ΚΣΕ