Η ΚΣΕ εκπροσωπεί 200.000 περίπου κυνηγούς που είναι οργανωμένοι σε 253 Κυνηγετικούς Συλλόγους και 7 Κυνηγετικές Ομοσπονδίες. Η ακριβής δομή τους απεικονίζεται στο οργανόγραμμα και το χάρτη των κυνηγετικών περιφερειών.

Οργανόγραμμα Κυνηγετικών Οργανώσεων

Χάρτης ΚΣΕ